Старите душѝ са пръснати, на физическо разстояние един от друг, и заобиколени от млади душѝ, за които са поели отговорност да се грижат в този живот. Във всяко семейство има по една стара душа и това е човекът, който е психологическа, морална и финансова опора за близките си. Това може да е и най-младият по възраст член от семейството - възрастта в земния план не отговаря на възрастта на душѝте.

Старите душѝ са като магнит за парите, за благоденствието в материалния план - те не полагат усилия в тази насока, защото фактическия смисъл на ролята им е да помагат на много хора.

Те са хората, на които може да се разчита - верен приятел, лоялен човек/съпруг, отговорен професионалист, защитник на животните, на равноправието в която и да е ситуация. Много хора източват енергията или ресурсите им, но старата душа бързо си припомня духовните принципи в земния живот чрез окултните знания, които я привличат неотменно; и умее да прощава, да се изправя и да започва отначало.

Старата душа не търси помощ, освен - от друга стара душа. Тя се изцелява сама, в уединение.

Истинското ѝ богатство е вътре в нея.

Старата душа е като Слънце за много хора - обича да помага, защото има неограничени ресурси от енергия, емпатия и състрадателност. Независимо с какво се занимава, тя отдава голямо количество от времето и труда си благотворително, винаги в повече от това, което получава.

Старата душа стои самостоятелно на краката си и не само че няма нужда от нечия помощ, а оказва помощ на много хора. Тя е като магазин 24 ч., в който всеки се отбива да си набави това, което му е нужно в момента.

Всички стари душѝ са лечители, носят в душата си стари познания в тази сфера и винаги лекуват другите, без значение по какъв начин. Самото им присъствие създава успокоение, доверие и мир, и хората се пристрастяват към това. Но старата душа не се задържа никъде повече отколкото е било нужно на някого; като приключи мисията си на едно място, тя се чувства призована да отиде да помага на друго място. По същия начин в нейния живот идват и си отиват много хора, на които е било нужно да се полекуват при нея, да вземат нещо, да научат нещо.

Старата душа живее водена от интуицията си и "чува" телепатично това, което я касае - някой мисли за нея, някъде се случва нещо, някой има нужда да говори с нея и т.н. тя вижда това, което не се вижда с очите.

Тя разбира хората, защото е била във всякакви възможни превъплъщения и роли на Земята и носи това огромно богатство от опит в душата си. Точно този богат опит от различни земни роли е издигнал духа ѝ във високите вибрации.
Старата душа има космополитен дух и обикаля света с удоволствие или ѝ се налага да пътува във всяка земна инкарнация. Чувства се у дома си в което и да е кътче на Земята.

Има вграден индикатор за Истината и фалша.

Старата душа е като късче от Рая в Земния план, тя е като Ангел хранител за хората. Тя принадлежи към Семейството на Светлината.

Лора Джорджи