Колко дълго можете да стоите на един крак?

Отговорът на този лесен въпрос говори много затова колко добре функционира мозъкът ви и колко застрашени сте от удар.

До такова заключение стигнаха учени от университета в Токио. Те изследвали над 1,300 мъже и жени, на средна възраст около 67 години. Задачата им била да застанат на един крак с отворени очи. Тези, които не могли да балансират за 20 секунди или повече показали и най-лоши резултати на теста за изследване на когнитивните способности, освен това били много по-предразположени към получаването на удар.

"Стоенето на един крак за определено време е много лесен тест, на който всеки може да се подложи бързо и лесно. Той свидетелства за наличието или отсъствието на проблеми с мозъка" - сподела Яасухару Табара, ръководителят на изледването.

А вие, колко дълго издържахте?