Всеки от нас има самочувствието, че живее уникално, неповторимо и неподражаемо. А дали наистина е така?

Много често изборите, които правим в живота си, са резултат от обществения натиск над личността ни. Те не само не са наши, но и са насилие над душата ни. И това малко по-малко вкарва всяка уникалност в рамката на общоприетите стандарти.

Всички ние често се опитваме да изглеждаме, говорим и действаме, както останалите около нас. В резултат на това много хора остават затворени в себе си и не смеят да покажат истинската си същност, понеже се страхуват, че останалите ще ги отритнат. Така сами се обричат на самота и страдание.

Въпреки че животът сред хора изисква да се правят някои малки компромиси, все пак остават достатъчно много начини, по които да не се подаваме на всеобщата инерция. Те са свързани с нашите лични избори – кого да обичаме наистина, какво да работим или изобщо да не го правим. Не става въпрос за това да имаме коренно различни възгледи във всеки един аспект на живота, а по скоро да позволим на нещата, които ни правят различени да бъдат реализирани.

Ако някои от изброените по-долу твърдения са верни за вас, значи сте направили важни избори в живота си и сте решили да бъдете себе си, независимо какво мислят другите. Отговорете с „ДА” или „НЕ” на въпросите и проследете резултатите, които ще ви покажат до къде сте стигнали в битката за своя собствен живот.

1. Казвате „Не“, когато някой ви накара да направите нещо от което се чувствате неудобно.

2. Търсите работа или хоби, които ви вълнуват, независимо дали останалите мислят, че това е странно, нереалистично или нелепо.

3. Обличате се според собствените си предпочитания, а не според модните тенденции. Това означава, че се чувствате комфортно и спокойно да се обличате различно от начина по който се обличат вашите връстници.

4. Поради личните си предпочитания сте избрали да живеете по-различен живот от повечето хора – пътувате непрекъснато на стоп, избягали сте от големия град и т.н.

5. Напускате работа или не завършвате училище, защото това, което учите или работите не ви пасва.

6. Достигате до собствени заключения и имате собствено мнение, относно теми като политиката и религията. Вашите политически и/или религиозни възгледи могат да бъдат коренно различни от тези на приятелите и роднините.

7. Готови сте да изречете на глас мислите си, знаейки, че най-вероятно те ще бъдат неразбрани и осъдени от другите.

8. Предпочитате да сте открити и да покажете на околните всеки един аспект от своята същност. Не "гримирате" своите недостатъци.

9. Когато дадена връзка се е изчерпала и няма какво повече да ви даде, предпочитате я приключите, вместо да продължавате да се преструвате, че всичко си е по старо му.

10. Разочаровали сте някой авторитет - своите родители, учители или шефове, понеже следвате сърцето си, а не правилата и очакванията.

11. Формирате близки отношения с някой, който е пропаднал в очите на обществото или е също толкова неприемлив. Вероятно хората не одобряват тази връзка, защото има различия в годините, расата или социално-икономическия статус. Това обаче не може да повлияе на чувствата ви, защото сам избирате кой и защо да обичате.

12. Парите не са спирачка за това да сбъдвате мечтите си. Ако искате да пътувате на някое екзотично място сте готови да го направите и по не толкова „стандартни” пътища.

13. Сбъднали сте поне една своя детска мечта. Като деца си позволяваме да искаме само това, което сърцето ни наистина желае, а не „сигурна” работа или „удобна” кола. Децата мечтаят ярко, експресивно и често налудничаво за всеобщите стандарти.

14. Позволявате си да сте егоисти. Това не значи да газите другите и да ги унижавате. Здравословният егоизъм е това, което ни създава идентичност тогава, когато е удобно да се жертваме, за да получим малко обществено одобрение.

Всичко това е само една малка част от изборите, които трябва да направите, за да живеете собствения си живот и да не се ръководите от очакванията на другите. Не е задължително всички описани по-горе ситуации да се отнасят за вас. Въпреки това, ако сте преживели няколко от тези неща, значи сте избрали да живеете своя собствен живот, без да се притеснявате от това, че останалите могат да ви съдят и критикуват.

Резултат:

Ако отговорите повече от 8 пъти с „ДА” или отговорите ви клонят към съгласие, то вие живеете живот, близко до оптималните си желания. Вие се близко до това да бъдете ярка индивидуалност и все по-често проявявате истинската си същност.

Ако имате между 2 и 8 отговора с „ДА”, то със сигурност сте тръгнали по ваша собствена пътека. Ще ви предстоят още много промени и тепърва ще се налага да отстоявате позициите си. Но си струва и вие вече го знаете.

Ако имате по малко от 2 отговора с „ДА”, то вероятно вие все още се страхувате да последвате истинската си същност. Съобразявате се с околните твърде много и влизате в ролите, които те ви определят. Дано някой ден не съжалявате за това.