Мнозинстовото от нас отдавна е излязло от класните стаи и математиката е останала далече в миналото. Но ето, че сега е времето да проверите колко добре владеете тази точна наука.

Ето и с какво ще ви предизвикаме: Преместете само една клечка, за да получите резултата от уравнението или да направите така, че решението да бъде правилно.

Как мислите, коя клечка трябва да бъде преместена? 

Оказва се, че има цели три варианта на решение! Нека ги видим: 

Вариант 1:

Така получаваме:

Вариант 2:

От преместването се получава 0 и съответно правилен отговор.

Вариант 3:

При последния трети вариант получаваме 5+4=9.

Успяхте ли да решите уравнението, преди да сте погледнали към отговорите?