Психолозите разделят възпитанието на подрастващите на три основни стила: авторитарен, либерален и демократичен. В основата на тази типология лежи нивото на емоционална близост с децата и степента на контрол.

Родителите, които избират авторитарния стил:

• Демонстрират рядко любовта си пред детето;
• Имат хладни отношения с децата си;
• Изискват дисциплина и послушание;
• Са строги и взискателни;
• Имат високи очаквания;
• Не усещат нуждите на детето си;
• Не се вслушват в мнението му;
• Знаят кое е най-добро за детето им;
• Постоянно заповядват и принуждават;
• Използват физическо наказание;
• Уверени са, че те винаги са прави.

Децата на авторитарните родители:

• Са длъжни да се подчиняват;
• Страхуват се от наказания;
• Поради този страх порастват пасивни личности;
• Уязвими са към манипулации в живота;
• Случва се да се бунтуват срещу родителите си;
• Дистанцират се от семейството;
• Стават неуверени личности, неспособни да изразят мнението си;
• Често са жестоки, винят околните за всичко, но не търсят вината в себе си;
• Имат ниска самооценка.

Либерални родители:

• Имат топла връзка с децата си;
• Не изискват безусловна дисциплина и ред;
• Стимулират творческото развитие на детето и неговата инициатива;
• Не забраняват и не наказват;
• Непоследователни са;
• Биват манипулирани от децата си, тъй като им угаждат и ги глезят.

Децата на либералните родители:

• Са център на внимание в семейството;
• Растат в пълна свобода и без ограничения;
• Манипулират родителите си;
• Учат се да манипулират околните;
• Не могат и не умеят да се самоконтролират;
• Те са капризни, упорити и непослушни;
• Могат да страдат от депресия и фобии.

Демократични (авторитетни) родители:

• Изграждат здрава, приятелска връзка с децата;
• Изискват умерена дисциплина;
• Общуват често с децата си;
• Подкрепят ги емоционално;
• Отнасят се внимателно към желанията и потребностите на малчуганите си;
• Последователни и справедливи са;
• Уважават мнението на детето;
• Поощряват самостоятелността;
• Дават право на избор.

Децата на демократичните родители:

• Са уверени в себе си;
• Справят се по-добре в училище;
• Изграждат силни приятелски взаимоотношения;
• Приспособяват се към живота много по-лесно от другите деца;
• Отговорни са.

А вие, мили родители, какви деца бихте искали да отгледате?