Един индийски Учител искал да покаже на своя ученик трите метода в живота.

В гората, в която била неговата школа, се подвизавали трима души. Учителят казал на ученика да иде да удари и на тримата по една плесница.

Ученикът, като ударил на първия една плесница, онзи му ударил две. Отишъл при втория, ударил и на него една плесница. Той си вдигнал ръката, но пак я спуснал, не го ударил. Като ударил плесница на третия, той не му обърнал никакво внимание, продължил да си медитира.

Като се върнал ученикът, Учителят го попитал какво е станало.

- Аз ударих на първия една плесница, а той ми удари две!

- Това е човекът, който живее по закона: "Око за око, зъб за зъб" - Мойсеевият закон.

- Вторият повдигна ръката си и бързо я свали.

- Той в спасението живее, той се спасява. Дошло му е на ум да приложи закона.

- Третият не ми обърна никакво внимание, все едно че не бях там!

- Онзи, който не обръща внимание на плесницата, той живее в Любовта.

Чували сте за закона за скачените съдове, нали? Ако отвърнете на негативизма с негативизъм ще предизвикате още лоши неща, които ще залеят живота ви. Когато ви се случи нещо неприятно, просто постойте няколко секунди, не реагирайте веднага, отпуснете се и винаги си повтаряйте, че във всяко зло има и мъничко добро, няма случайни неща и лошото, което виждате днес ще бъде ваш ценен учител за в бъдеще.