Двама братя били коренно различни. Единият преуспял в живота и професията си и дори се превърнал в безкористен благодетел на по-слабите и безпомощните, а другият - в престъпник - озлобен и агресивен.

Веднъж на входа на съда журналисти наобиколили втория брат и го попитали защо е станал такъв - лош, груб, насилник. Той отговорил:

- Когато бях малък, баща ми беше алкохолик и биеше цялото ми семейство. Никой не ме защити. Какъв можех да стана?!

В същото време други журналисти се събрали около първия брат и го попитали защо е станал такъв - благороден, благотворител, хуманист. той отвърнал:

- Когато бях малък, баща ми беше алкохолик и биеше цялото ми семейство. Никой не ме защити. Какъв можех да стана?!

Фактите от реалността за всички ни са едни и същи, но само от отделната личност зависи как ще ги преживее и пресътвори в своя личен мъничък свят. Следващият път, когато се почувствате наранени или недооценени, споменете си за този кратък разказ ... Винаги има и друга врата, на която да почукате.