Оказва се, че бременността предизвиква дълготрайни промени в структурата на мозъка, свързани с подобряване на способността на майката да се грижи за своето новородено бебче. Изследването на Лайденски университет в Холандия се основава на образи, полуечни от ядрено-магнитният резонанс на мозъка, които доказват наличието на промени в различни части на мозъка, които траят поне две години. 

Измененията били толкова отчетливи, че компютърният алгоритъм можел автоматично да познае коя жена е бременна и коя не, само по снимка на нейния мозък.

Според учените, промените помагат на майките да разберат нуждите на тяхното бебе и влияят на връзката между жените и техните деца. "Промени в мозъка може да звучат страшно, но на базата на нашите изследвания ние предполагаме, че това е еволюционен механизъм, който помага на жената да се приспособи към това да бъде майка" - разкрива екипът от учени. 

Изследователите сравнили структурата на мозъка на 25 мами, които били бременни за първи път преди и малко след раждането. Те сравнили техните резултати с такива на 20 жени, които не били раждали и на 19 мъже, които щели да станат бащи за първи път, както и на 17 господа без деца. 

Резултатите разкриват, че в структурата на мозъка на новите мами се е увеличила гъстотата на сивата материя, което се тълкува като допълнително "настройване" на връзки в частите на мозъка, които отговарят за социалните умения. По-голямата част от измененията траят поне две години след раждането. Други промени настъпват в частта, която отговаря за съчувствието и за умението да се поставяме на мястото на другите и да разберем какво мислят или как се чувстват те. 

"Като се замислите майките на новородените наистина трябва да положат доста усилия докато разберат от какво се нуждаят техните бебчета. Промените водят до ново ниво, в което е необходимо да узнаят как друго човешко същество вижда света" - допълват учените. 

Предишни проучвания твърдяха, че бременността засяга способността на жените да запомнят информация, но новото изследване изключва тази вероятност. "Важно е да подчертаем, че нашите изводи не засягат по никакъв начин когнитивните способности на майките или тяхната интелигентност" - споделят още учените. 

Изследването не отчита промени в мозъка на младите бащи.