Ново проучване показва, че на работното си място жените по-често се сблъскват с грубо и неколегиално отношение от други жени, отколкото от мъже. Така твърдят учените от Университета на Аризона.

„Множество проучвания показват, че жените по-често се оплакват от грубо отношение на работното си място в сравнение с мъжете, но искахме да открием кои са хората, които отправят тези груби забележки“, казва Алисън Габриел, която е ръководила проучването.

Въпреки че за сексуалния тормоз на работното място обикновено отговорни са мъжете, Габриел и останалите учени откриват, че жените много по-често се сблъскват с неколегиално отношение от други жени. „В трите проучвания, които проведохме, открихме доказателства, че жените много по-често се оплакват от грубо отношение от техните колежки, отколкото от своите колеги мъже. С други думи – жените са много по-груби една към друга, отколкото са към мъжете и отколкото мъжете са към жените“, допълва Габриел.

Учените предупреждават работодателите, че лесно могат да загубят жените от своя колектив, ако с тях не се отнасят добре. Постоянните напускания струват доста скъпо на фирмата, която губи време да наема нови служители и да ги обучава, освен това по този начин може да загуби и много качествени кадри.

Друго притеснително наблюдение е, че жените, които не проявяват типично женско поведение, т.е. не са покорни и деликатни, а са по-самоуверени и често имат мнение, най-често са обиждани не от мъжете, а от другите жени.

„Организациите трябва да покажат, че идеите и мненията на всички служители са от значение, казва Габриел. И че е важно колегите да се подкрепят, а настойчивостта не бива да се вижда като нещо негативно, а като начин служителите да изразят мнението и притесненията си.“