Никога не бива да забравяме, че...

три неща не се връщат обратно:

- ВРЕМЕ, ДУМА, ВЪЗМОЖНОСТ;

три неща не трябва да губим:

- СПОКОЙСТВИЕ, НАДЕЖДА, ЧЕСТ;

три неща са най-ценни:

- ЛЮБОВ, УБЕЖДЕНИЯ, ДРУЖБА;

три неща никога не са сигурни:

- ВЛАСТ, КЪСМЕТ, СЪСТОЯНИЕ;

три неща определят човека:

- ТРУД, ЧЕСТНОСТ, ПОСТИЖЕНИЯ;

три неща разрушават човека:

- ВИНО, ГОРДОСТ, ЗЛОБА.

 

Понякога обаче, докато разберем всичко това, минава целият ни живот.

 

Автор: Неизвестен