Един прекрасен текст, който ни напомня каква любов трябва да търсим. Каква любов трябва да ценим. В каква любов трябва да вярваме!

Благодаря на автора му, чието име, за съжаление, не успях да открия...

„Обичай някого, който е честен. Честен с теб, с другите и със себе си. Не можеш да обичаш човек, на когото не може да се има доверие.

Намери човек, за когото целта не оправдава средствата. Човек, който вярва в същите ценности като теб. Човек, който държи на думата си.

Обичай някого, който с готовност поема отговорност. И я споделя с теб. Защото вие ще бъдете екип. Във всеки смисъл на думата. Не ти трябва вълк-единак. Ти заслужаваш истински партньор. Затова намери човек, с когото обичаш да бъдеш заедно. И който обича да е заедно с теб. Но и някой, който разбира, че е важно понякога да оставате насаме със себе си. Някой, който няма да те обсебва и променя.

Някой, с когото можеш да бъдеш себе си и да правиш нещата, които обичаш. Нещата, които те правят това, което си.

Обичай някого, който цени мнението ти. Някой, който има волята и желанието да се учи. И който ти помага да се учиш, да се усъвършенстваш, да израстваш.

Някой, с когото ти е лесно да изпитваш благодарност. За всичко.

Обичай някого, който те кара да се смееш. Но нека това е и човек, който ти позволява да плачеш. Човек, който ти дава сила, но и приема слабостта ти. Някой, който ще те подкрепя. И ще има нужда от подкрепата ти.

Не се примирявай с нищо по-малко това. Тази любов я има. Тя е някъде там. И те очаква.

Стига да повярваш в нея.”