Когато погледнеш часовника и числата са 1:11, 2:22, 3:33, отбелязваш ли си го наум? Много хора го правят и твърдят, че запомнят часа по-често, ако числата се повтарят. Учените спорят защо това е така и сега ще ти представим няколко обяснения. 

Едната теория е, че повтарящите се числа привличат вниманието ни по-лесно, защото са визуално приятни за нашия мозък. Те изглеждат подредени, еднородни и симетрични, което привлича очите и ума ни, това се отнася особено за хора, които имат известна фиксация за числа или организираност. Това може да е причината някои хора да твърдят, че всеки път, когато погледнат към часовника, той показва повтарящи се числа. Просто тази мисъл остава по-дълго в ума ни.

Друга теория е свързана с идеята за синхрон. Според нея в такива случаи събития, които на пръв поглед не са свързани по между си и не изглеждат важни сами по себе си, придобиват значение и важност, когато се случват случайно по едно и също време. Такива събития често са наричани „значими случайности”, защото сякаш не оказват влияние едно на друго, но са значими по своята свързаност. Често прибавяме по-голямо значение на повтарящите се цифри, защото ги свързваме с магически, специален знак от съдбата.

Тази теория може да се илюстрира с вярването, че ако видиш 11:11, изписано на часовника, трябва да си пожелаеш нещо. Това кара мнозина хора да спрат за малко и да помислят за нещо, което много искат, което придава много по-голямо значение на дадения момент.

Според друго вярване определени часове са свързани с нашите ангели пазители. С повтарящи се цифри се опитват да привлекат вниманието ни. Тази идея произлиза от нумерологията, която свързва определени числа с нашата душевност. Особено важни числа са 11, 22 и 33. Според нумерологията те оказват много по-голямо влияние върху живота ни, отколкото други числа.

Според последната най-проста теория. Когато виждаме повтарящи се числа, забавяме ход, мислим за тези цифри и забелязваме заобикалящият ни свят. С това просто действие настройваме вътрешния си часовник и ритъм.