Любовта не е договор с хиляди точки и подточки.

Не е снимки и постове.

Не е засвидетелстване чрез подпис.

Не е пищно тържество.

Не е обсебващо внимание.

Не е да не можеш да дишаш, ако твоят човек не е до теб.

Ако все още вярваш, че я има, ето каква е Тя:

Тиха усмивка.

Искрени очи.

Нежно докосване.

Разговор.

Споделяне.

Грижа.

Присъствие - не само физическо.

Изслушване.

Прегръдка.

Спор или дискусия.

Диалог.

Приемане.

Преодоляване.

Сила.

Енергия.

Обич.

Приятелство.

Всеки човек е различен и уникален сам по себе си.

Не бива да се напасваме или да се вписваме.

Всеки има мечти и приоритети.

И те не могат да са 100% същите като на другия.

Любов е тогава, когато насърчиш реализирането им.

Любов е тогава, когато се радваш тихо.

Любов е тогава, когато умееш да направиш компромис, тогава, когато е наистина необходим.

Автор: Венеция Стоянова