Една история, която трябва да се прочете от всички, които се намират в труден етап от живота си. От всички, чието гърло е стиснато от умората и обезверяването. От всички, на които им се иска да се предадат...

На около 40 години ноктите на орела стават прекалено дълги и не му позволяват да хваща с тях плячката си, клюнът му - също, което не му позволява да се храни... Перата на гърдите и крилете му натежават и му пречат да лети... Орелът е изправен пред избор - или смърт, или дълъг и болезнен период на промяна, с продължителност около 150 дни...Той, започва да лети само около гнездото си, намиращо се на върха на планината и започва да се удря с клюна си по скалите, докато той не се счупи и падне... След това изчаква да му израсте нов клюн, с който изтръгва старите си нокти... Като му израстат новите нокти, с тях орелът скубе старото и натежало оперение от гърдите и крилете си... Но след това, след 5 месеца на болка и страдание, вече с нов клюн, нови нокти и ново оперение, орелът е прероден и живее още 30 години!

Така и ние, хората, за да продължим да живеем, трябва да се променим като орела... Често този процес е придружен от болка, страх и съмнения... но така ние се освобождаваме от спомените, привичките и традициите от миналото... Само освобождаването от бремето на миналото обаче ни позволява да живеем и се наслаждаваме на настоящето и ни подготвя за бъдещето!

Автор: Неизвестен