Студентите по бизнес менджмънт в един университет попитали своя професор:

– В какво се състои, според Вас, тайната на успеха?
– Две думи – отвърнал той – правилни решения!
– Коя е тайната за вземането на правилни решения? – попитали го отново.
– Една дума – опитът!
– А каква е тайната за добиването на този опит?
– Две думи – отговорил професоът– грешни решения!