Тя има ум от злато.
Нейната готовност да се учи е нещо,
което никога няма да се опетни.

Прекарва дните си в учене да обича
тялото, в което тя живее.
Тя се учи да подхранва
своето тяло и душа.

Тя се учи как
да превърне ума си
в красиво място.

Сърцето ѝ е
нещо скъпоценно.
Любовта ѝ е истинска,
което я прави толкова ценна.

Тя се е научила да не
позволява на горчивината и болката
от миналите отношения да я спират
да обича отново.

Тя е облечена в цветя,
красотата ѝ цъфти все повече
с всеки следващ ден.

Красотата ѝ расте от душата ѝ
до усмивката ѝ...

Тя е уникална.

Тя е красива.

Тя е себе си и няма проблем с това!