Сродната душа е човекът, който има ключалки, съответстващи на нашите ключове, и ключове, които съответстват на нашите ключалки...

Когато изпитаме доверие и отворим ключалките, истинското ни Аз излиза и можем да бъдем напълно искрени такива, каквито сме, можем да бъдем обичани за това, което сме, а не за онова, което претендираме да бъдем.

Всеки открива най-доброто у другия.

Каквото и да става наоколо ни, ние се чувстваме сигурни с този човек в нашия рай.

Сродната душа е човекът, който споделя с нас най-дълбоките ни копнежи, нашето чувство за посока…

Нашата сродна душа е човекът, който вдъхва живот на живота…

Aвтор: Ричард Бах