Ще усвояваш уроци в живота.

Те може да ти харесат, а може и да ти се сторят неуместни и глупави.

Израстването е процес на проби и грешки.

Урокът се повтаря, докато се научи.

Усвояването на уроци няма край.

Докато си жив, винаги ще има уроци, които трябва да бъдат научени.

Другите за теб са само огледала - не можеш да обичаш или мразиш нещо у някого, освен ако в него не виждаш отразено това, което обичаш или мразиш у себе си.

От теб зависи как ще изживееш живота си.

Изборът е твой разполагаш с всички инструменти и ресурси.

Как ще ги използваш зависи единствено от теб.

Отговорите, които търсиш, са в теб самия.

Трябва да гледаш, да слушаш и да вярваш!

Автор: Чери Картър Скот