Днес ще те предизвикаме с една „семейна“ загадка, която затруднява почти всички. Дали ти ще си от малцината, които са я решили правилно? Време е да разберем!

Условието е съвсем просто:

Ако дъщерята на Тереза е майка на моята дъщеря. Каква съм аз на Тереза?

За да направим въпросът малко по-лесен, ще ти дадем няколко възможни отговора:

1. Баба на Тереза
2. Майка на Тереза
3. Дъщеря на Тереза
4. Аз съм Тереза

Въпреки че зет е възможен отговор, в загадката се търси кръвен роднина. Успя ли вече да я решиш? Ако още се колебаеш, ще ти подскажем, че трябва да помислиш кой задава въпроса и да се поставиш на негово място.

Преди да ти кажем отговора, ще ти разкрием, че повечето хора отговарят с №4 – Аз съм Тереза, а след това с №1 – Баба на Тереза... Обаче те грешат.

Верният отговор е – дъщеря.

Дъщерята на Тереза е майка на дъщеря ти, т.е. ти си майката на малкото момиченце. Което пък те прави дъщеря на Тереза.

Как се справи? Ако си успяла да решиш загадката – поздравления, ти наистина притежаваш бърз и точен ум!