Споделянето е знак на любов и грижа. Искаме децата ни да знаят това, но самият процес винаги е труден, защото те не го разбират по този начин.

Малките деца не биха възприели това действие като споделяне, а като разделяне завинаги с играчката им. Ето защо е важно да се съобразим с възрастта им, когато искаме да ги научим на нещо.

Това е едно от най-трудните неща и не сме сигурни коя е правилната възраст за него, но ако го направим прекалено рано, може да стане по-лошо. Вижте защо!

Малките не разбират значението на „споделянето“

Те са на прекалено ранна възраст, за да го правят. Няма смисъл да им обясняваме. Ще забравят думите ни и няма да ги научим на нищо.

Изчакайте детето ви да порасне и да се развие емоционално и психически, за да разбере какво означава да споделя вещите си.

Притежанието на вещи им помага да изградят себе си

Една от причините малките деца да не разбират споделянето е, че те още опознават себе си като индивид. Когато те вземат нещо и кажат, че е тяхно, то те не са егоистични. На тази възраст те не разбират, че всяка вещ си има притежател.

Те смятат, че споделянето означава да се разделят с играчката си завинаги

Докато родителите си мислят, че това не е нещо важно, детето не вижда действието като нещо хубаво. Те не могат да си представят, че някой друг ще притежава играчката им за известно време и ще я върне. Същото се случва, когато си играят с нещо и всеки има ред.

Не могат да контролират импулсите си

Трудно е за подрастващите да контролират импулсите си. Ако искат нещо, го искат само за себе си. Нищо друго няма да промени мнението им.

Как можем да убедим детето ни, че споделянето е правилно

Децата ни често имат нужда от нещо от нас. Те са като изследователи и експериментират, но това не е осъзнат акт на споделяне. Когато това се случи, покажете на малките, че каквото и да сте им дали, е нещо като споделяне и трябва да го върнат след време. Така ще се научат и то без някакъв натиск.

Ако някое дете вземе играчката на вашето дете, му покажете, че разбирате. Опишете му емоциите, които изпитва и наблегнете на това, че знаете колко не му харесва някой да му вземе някоя вещ. Колкото за детето, което е взело играчката, го помолете да пита първо.

Не прекалявайте. Ако постоянно повтаряте на подрастващите, че трябва да споделят, могат да го свържат с нещо негативно и да нямате прогрес дълго време.

С времето те ще разберат, че няма нищо лошо да дадат играчките си и на другите.