Карта: Обесеният

Обесеният ви моли да се поставите на мястото на другия. Когато наистина го направите, когато наистина можете да погледнете ситуацията от негова гледна точка и се замислите за това как се чувства, какво го движи и накъде може да се насочи всичко това... ТОГАВА ще изпитате "светкавичен момент" и ще получите яснота какво да направите.

Били сте в безпътица в любовния живот. Преминавате през една и съща територия и проблеми отново и отново. Това е изтощително. На всичко това може да се сложи край и да се възстанови инерцията, но трябва да излезете от собствените си обувки и да влезете в чуждите.