Пол Уилям Уокър IV е роден на 12 септември 1973 година. Жизненият път на актьора приключи на 30 ноември 2013 година.

Пол Уокър липсва на целия свят и до днес. Нека си припомним за любимия актьор, като научим повече за живота му.