На всеки от нас се е случвало да има тежък и напрегнат работен ден, по време на който да изпусне нервите си и да започне да говори без да мисли много много... Знаеш ли обаче, че има неписано правило, че някои фрази никога, ама никога да не казваме пред шефа си, колкото и да ни е прикипяло. Все пак никой не би искал да бъде уволнен, нали?

Представяме ти 10 от тях, които макар и на пръв поглед да ти се струват на място, всъщност могат да ти костват много.