Пътешествието на талантливия човек - илюстраторът Кирил Роландо от Франция изобразява най-съкровените човешки мечти по красив начин.  

Вълшебно е, нали?