Според психолозите има 4 типа родителско поведение: толерантен, авторитетен, небрежен и авторитарен. Твърди се, че с авторитетния подход е по-вероятно да отгледате независими и социално адаптирани деца. Истината е, че който и начин да изберем, всички ние искаме най-доброто за децата си. Родителството е нещо индивидуално – всеки налага свои собствени правила според вярванията си и обстоятелствата в живота.

Запознайте се с методите на възпитание на следващите 10 знаменитости. Правилата, които те налагат на децата си наистина ще си изумят.