Името на фотографа, отговорен за тези снимки, които са повече от произведение на изкуството е Сурен Манвелян.