Забелязали ли сте, че като деца подкрепяме добрите във филмите. Колкото повече растем, обаче, толкова повече виждаме и как те също имат своите негативни страни, а пък злодеите притежават положителни качества.

Ето защо събрахме 11 дами, които виждахме като злодеи, но не се замислихме, че те просто са търсили щастието.