Да направят модно впечатление е това, на което всички се надяват. Да следваме най-новите тенденции и да изглеждаме най-добре е това, към което всички се стремим. Но във всяко поколение има бунтовници, които всъщност не искат да се впишат в рамката, а целят да се откроят.

Тези хора безсрамно са се разбунтували срещу модата и разказват историята си.