Има фрази, които някои от нас използват като насоки в живота. Много често разбираме, че те не са истина и се чувстваме предадени.

Поразровихме се и открихме част от тях. Убедени сме, че сте ги чували, но реалността невинаги е такава, каквато я виждаме.