Бабите ни са пазителки на много полезна информация, освен това са винаги готови да ни дадат някой и друг съвет (поискан или не). Въпреки че те имат повече опит от нас, има някои препоръки, които е по-добре да не следваме.

Днес ви представяме някои от най-странните и остарели съвети и суеверия, които днешните майки вероятно са чували, но е по-добре да не следват.