Всеки филм има своя цел. Някои оставят някаква загадка, други ни информират по различен начин за историческо събитие, а трети са леки и хубави за всеки ден, колкото и тежък да е той.

Ако се чувстваш тъжна, то защо не си пуснеш някой от филмите в галерията ни?