Всяко ново поколение прави познатите общоприети неща, но и други, които е най-добре да бъдат забравени. Докато на майките през 50-те години са им предписвали талидомид за сутрешно гадене, днес се смята, че използването му ще доведе до проблеми с бебето. Обичайната практика е било и просто да кажат на бременна жена да спре да яде, ако наддаде повече.

Много от тези съвети са вече в миналото, но с всяко ново поколение се развиват нови тенденции, които бъдещите майки следват. Някои от тях обаче са добре познати стари „препоръки“, но има няколко тенденции, които не бива да следват.