Гениалната мисъл се появява в моментите, в които най-малко очакваме, както и в ситуациите, когато имаме най-голяма нужда. Изобретенията в галерията ни не само доказват, че човешката изобретателност е безгранична, но и дават прекрасни идеи за употребата на обикновени предмети.