Според Теорията на относителността на Айнщайн времето протича по различен начин. Да, действително времето е поразително явление и то е неизбежно. Изглежда обаче, има неща, които остават неизменими, независимо колко са години са минали... 

Представяме ви 15 стоплящи сърцето примера за неща, които са останали верни на същността си и винаги ще бъдат такива, каквито са.