Съзнателно или не, малките наследници ни винаги дават всичко от себе си, за да оправят деня ни. Съществува общоприето убеждение, че комедиантите са най-забавните хора на Земята, но нито един от тях не ни е карал да се смеем толкова много, колкото някое от тези весели деца. Родителите им са най-щастливите хора на планетата.

Вижте какво имаме предвид.