Да си родител не е никак лесно, но е най-вълшебното нещо на този свят. Често родителите са наясно с белите на своите деца. Ако е тихо за известен период от време, то значи детето ни е приготвило грандиозна изненада. 

Ето и няколко примера, които илюстрират точно това.