Всички знаят колко безгрижно е детството. И всяко поколение има различни начини за забавление.

Днешните деца имат всякакви електронни устройства, които ги развличат, докато ние имахме самолетчета от хартия, пръчки и някоя друга кукла.

За да си припомним тези по-безгрижни години, създадохме галерия със забавленията от нашите дни.