Всяка страна има свои собствени иновации, които ако ги видите и използвате, непременно ще поискате да бъдат инсталирани и във вашата  държава, защото могат да направят живота много по-лесен: кранове с безплатна питейна вода, люлка, която генерира енергия и зарежда телефони…

Вижте няколко блестящи идеи, които биха могли да бъдат приложени и у нас.