Казват, че нищо не може да ви подготви за момента, в който ще станете родители, но това не означава, че не може да се подготвите за моментите около раждането, а именно онези 3-4 дни, прекарани в болницата. Дори за краткия си престой - който ми се стори като цяла вечност - научих достатъчно, за да мога успешно да насочвам медицинските сестри, да избягвам часовете за посещение и да си плячкосвам от шкафа с доставките. Така че отидете да си приготвите багажа и прочетете краткия наръчник за престой в болницата.