Ако се огледаш, ще видиш, че много хора вършат добро по света, за да направят живота на другите хубав. Те помагат на животни и хора, защото не само могат, но и го искат.

Вярваме, че много от нас са добри и грижовни. Важно е да го предадем и на другите. Нека се заредим с малко доброта от делата на другите.