Противно на популярното твърдение, оптичната и визуалната илюзия са две доста различни понятия. Оптичната илюзия е трик на светлината, а визуалната се случва в мозъка ни. Често, въпреки че виждаме същността на изображението, се оставяме то да ни заблуди. Мозъкът ни наистина се наслаждава на този процес, защото за миг се потапя в един нереален свят.

Следващите снимки със сигурност ще си поиграят с визуалното ви възприятие: