Някои неща около нас са възможни само с магия, но други за плод на илюзия. Понякога някой съвсем тривиален предмет може да ни се стори странен и изненадващ на пръв поглед. Тогава се налага да задържим вниманието си и да разгадем какво всъщност виждаме. Понякога игрите на светлината, отраженията, ъгълът на заснемане или позицията на тялото могат да създадат особени ефекти. Хората често забелязват интересни и подвеждащи гледки, заснемат ги и ги споделят онлайн.

Заинтригувахме ли ви? Разгледайте галерията, за да видите някои интересни зрителни измами!