В края нa снимките тоалетите, използвани за филмите обикновено стават собственост на филмовото студио, с някои изключения, като например наетите такива. Също така е възможно актьорите да закупят или запазят някои части от тях, ако са направили такова споразумение.

Освен това, когато става въпрос за старинни дрехи, обичайно е те да бъдат внимателно съхранявани, за да могат да бъдат използвани повторно в друга продукция. Вижте няколко именно такива случая в нашата галерия: