Пухкавите котенца често показват индивидуалността на характера им. А когато видят, че коледната украса измества вниманието от тях, не им остава нищо друго освен да станат част от нея.