Технически всички бозайници имат козина, но животинчетата в нашата галерия са я издигнали на следващото ниво. Те са отвъд това и са постигнали сладка пухкавост.

Вижте какво имаме предвид!