Ако ви се иска да разгледате по-отблизо заобикалящия свят, то тогава макро фотографията е точно за вас. Възможностите на съвременните специализирани лещи отварят нови светове, като ви позволяват да видите по различен начин привидно познатите неща.

Така например, в кората на боровинките вече може да разпознаете повърхността на непозната планета, в зрънцата на пипера - пещерите на Големия каньон, а фитилът на свещта да ви изглежда като гъба.

Това е целта на изкуството на макро фотографията - да покаже колко невероятни са всъщност наглед познатите неща!