От историите за родители, които биха направили всичко, за да защитят децата си, до отдадените двойки, които остаряват, хванати за ръце – любовта е най-великата от всички човешки емоции.

Днес сме подбрали няколко наистина трогателни и прочувствени снимки за истинската любов, която превръща невъзможното във възможно.