Когато правим сравнение между детството ни и днес, откриваме огромни разлики. Осъзнаваме колко се е променил светът и живота ни, когато погледнем назад.

Представете си само каква разлика има светът с този от преди 100 години, щом за 10, 20 или 30 се е променил толкова.

Открихме 20 фотографии на градове и места, които имат огромна разлика.