Според научно изследване, публикувано през 2017, при хората се наблюдава феномена на човешкото подсъзнание, наречен „заразително прозяване“ – когато видим някой да се прозява, и на нас ни идва да несъзнателно да се прозеем едновременно с него.

Предлагаме ви да направите експеримент на себе си – разгледайте тези побрани внимателно 20 снимки и си признайте накрая почувствахте ли инстинктивно нужда да отворите широко уста и да се уловите в прозявка? Нека дружно си доставим една огромна доза кислород на тялото и да се прозеем качествено!