Алия Ахмеджанова, международен консултант по китайска астрология и Фън Шуй, говори за особеностите на 2024 година и уникалните шансове, които е готова да ни предостави.

От древни времена съществуват вярвания, свързани с високосните години, каквато е и настоящата 2024 година. Те идват от незапомнени времена и по едно или друго обстоятелство са оцелели и до днес. Тези периоди от време се смятат за трудни за човечеството поради негативните полета и високия риск от глобални катаклизми. Според предзнаменованията от миналото, в такива моменти внезапните промени в живота са нежелателни, защото те може да доведат до сериозни проблеми.

Разберете какво трябва да правите и какво да избягвате през високосната 2024 година в нашата галерия.